Dlaczego warto studiować logopedię?

Niewielu studentów rozpoczynających swoją edukację wybiera logopedię już na początku jako docelowy zawód. Zwykle myśli o tym, aby zostać logopedą pojawiają się wraz ze studiowaniem kierunków takich jak pedagogika, polonistyka lub psychologia. Zdarza się również, że studia podyplomowe w Krakowie na kierunku logopedia są wybierane przez lingwistów.

Czym zajmuje się logopeda?

Logopedia niesie pomoc osobom, które znają swój ojczysty język, ale nie są w stanie dostatecznie się nim posługiwać. Często jest to wynik choroby, urazu/wypadku. W większości przypadków, niedociągnięcia w strefie logopedycznej można leczyć. Warto to robić, bo niedostatecznie sprawne posługiwanie się językiem mówionym może być przeszkodą w korzystaniu z życia w pełni. Bywa przyczyną niepowodzeń w życiu zawodowym, zahamowania w funkcjonowaniu szkolnym, a także ograniczenia kontaktów z rówieśnikami.

Gdzie studiować logopedię?

Logopedię można wybrać jako specjalizację w ramach innych studiów, można także studiować ją podyplomowo lub, jak w przypadku nielicznych szczęśliwców, którzy już w młodości wiedzieli, jaką ścieżkę zawodową wybrać, można studiować logopedię w trybie dwustopniowym, na jednym z uniwersytetów lub uczelni medycznych w Polsce, które oferują ten kierunek. Jeśli interesują nas studia w Krakowie, mamy do wyboru 5 miejsc, w których można podjąć ten kierunek. Jest to Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Ignatianum (realizująca ten kierunek w trybie podyplomowym), a także Wyższa Szkoła im. Jańskiego.

Jak wygląda studiowanie logopedii?

Logopedia Kraków łączy w sobie kilka dziedzin: lingwistyczną, pedagogiczną psychologiczną, a także medyczną. Zwykle od tego, na jakiej uczelni studiujemy zależy waga, jaką przykłada się do poszczególnych aspektów. Na uczelni medycznej z pewnością spotkamy się z kładzeniem dużego nacisku na aspekty anatomiczne i fizjologiczne, leżące u podłoża zaburzeń mowy. Na uczelniach pedagogicznych natomiast w dużej mierze zajmiemy się wpływem wychowania i otoczenia na rozwój mowy. Jest to więc bardzo ważne, aby przed wyborem uczelni, na której będziemy studiować logopedię sprawdzić, jakie zajęcia i specjalności oferuje konkretne miejsce.

Kim powinien być kandydat na studia – logopedia?

Kandydaci nie mogą mieć wad wymowy. Kandydat na studia o kierunku logopedia powinien mieć także wyczulony tzw. słuch językowy, który pozwoli mu wychwycić nieprawidłowości w wypowiedziach swoich pacjentów. Pożądana jest także komunikatywność i otwartość.