Stres przed egzaminem potrafi sparaliżować. Cały wysiłek, jaki włożyłaś w przygotowanie się do sprawdzianu, może pójść w las, jeśli np. na korytarzu przed klasą usłyszysz “to jest nie do zdania!”. Dowiedz się zatem, jak nie dać...